צור קשר מידע לציבור מאגרי מידע גלריהאירועים ספרים אודות דף ראשי
שירות ללקויי ראיה בספריה- תוכנת הגדלה

מדור לקומיקס יפני מתורגם לאנגלית בספריה

שעת סיפור ויצירה לילדים ולהורים עם דליה כל יום ראשון בשעה 17:00


שעות הפעילות
יום א': 09:00 - 18:45

יום ב': 09:00 - 18:45

יום ג': 09:00 - 18:45

 יום ד': 09:00 - 12:45

יום ה': 09:00 - 18:45

 יום ו': 09:00 - 11:45

חופש המידע - דו"חות שנתיים
חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.
בין היתר קובע החוק כי רשות ציבורית תפרסם אחת לשנה דין וחשבון שנתי.
דין וחשבון שנתי  של רשות ציבורית יכלול מידע על אודות פעילותה, תחומי אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה, תקציב הרשות ועוד.
בנוסף יכלול הדו"ח השנתי דיווח על הפעלת החוק ברשות הציבורית. 
 
תקנות חופש המידע קובעות כי דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
דין וחשבון של משרד ממשלתי או יחידות הסמך שלו יועמד לרשות הציבור בספריות העירוניות ובאתר הרשות.
 
משרדי ממשלה - דו"ח חופש מידע שנתי
משרד הבטחון
המשרד לאזרחים ותיקים
המשרד להגנת הסביבה
משרד האוצר
משרד האנרגיה והמים
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות
משרד החוץ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
משרד הפנים
משרד התיירות
משרד הכלכלה
משרד התרבות והספורט
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
משרד ראש הממשלה
המשרד לבטחון פנים
המשרד לשירותי דת
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרד המשפטים

יחידות סמך - דו"ח חופש מידע שנתי
בית חולים פסיכאטרי שער מנשה
בית חולים שמואל הרופא
למ"ס
המדפיס הממשלתי
רשות המיסים
בית חולים לב השרון
המרכז למיפוי ישראל
הנהלת בתי המשפט
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
השירותים הוטרינריים
מנהל המחקר החקלאי-וולקני
מרכז גריאטרי שהם
צה"ל
רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האכיפה והגביה
רשות ההגבלים העסקיים
רשות החברות הממשלתיות
שב"ס
הטלויזיה החינוכית
בית חולים לגליל המערבי נהריה
משטרת ישראל
מרכז רפואי פוריה